© Copyright Henk Straatman Natuurfotografie  - Alle rechten voorbehouden
Appelvink
Blauwborst
Boerenzwaluw
Boomklever
Bonte specht
Flamingo
Fuut
Goudhaan
Gulp
Keep
Kneu
Kuifmees
Lepelaar
Mus
Ooievaar
Oeverzwaluw
Putter
Reiger
Roodborst
Roodborsttapuit
Tjiftjaf
Vink
Vink pop
Vlaamse gaai
Wulp
Zanglijster
Zilverreiger
Zwaan
Back to Top