Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur Henk Straatman

Goudhaan

Aalscholver 

Boomklever

Vinkenpop

Roodborst

Putter

Keep

Blauwe borst

Appelvink

MUS

Grutto

Strandloper de Steenloper

Steltloper

Vink

Tureluurs

Fazant

Meeuw

Fuut

Sijsje

Vink

Koolmees

Boomklever

Zanglijster

Copyright

Back to Top