Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur Henk Straatman

Boomklever

Wulp

Gulp

Aalscholver 

Vinkenpop

Roodborst

Goudhaan

Putter

Keep

Meeuw

Appelvink

Blauwborst 18

MUS

Witte kwikstaart

Grutto

Strandloper de Steenloper

Steltloper

Blauwborst 19

Vink

Koolmees

Fuut

Boomklever

Fazant

Tureluurs

Sijsje

Zanglijster

Vink

Copyright

Back to Top